I. Цел

1.Запазване и съхраняване на овчарското куче на България ,такова каквото е било в близкото и далечно минало с всичките си богатства от вътрепородни типове които притежава .   

2. Регистриране на автохонното за България овчарско куче ( известно още с наименованиета: българско овчарско, каракачанско, български горан, пастирско-охранително и други ) в Международната федерация по кинология (FCI) .

II. Средства

1. Развъждане на автохонните овчарски кучета.
2. Обединяване и сдружаване на развъдниците на автохонните овчарски кучета в България.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Председател: Станимир Добревски - 0898/ 78 44 50
Зам. Председател: Юри Михайлов - 0899/ 52 44 44
Секретар-касиер: Спас Спасов - 0878/ 99 85 40
Отговорник по селекция и развъждане: Божко Добревски 0894/21 00 27
Отговорник връзки с общественоста: Костадин Еленков
Председател на дружествения съвет: Иван Николов - 0889/ 80 22 50

Дружества: 

- гр.Пловдив - председател: Живко Божков 
тел. 0888/ 85 00 03

- гр.Ботевград - председател: Иван Костадинов Николов
тел. 0889/ 80 22 50

- гр.Габрово - председател: Юри Стефанов Михайлов
тел. 0899/ 52 44 44

- гр.Ихтиман - председател: Станислав Иванов Въисилов
тел. 0898/ 75 94 28

- гр.Доспад - председател: Красимир Асенов Лиловски
тел: 0898/ 64 86 07

- с.Памидово - председател: Спас Стоянов Спасов

тел. 0878/ 99 85 40

- с.Семчиново - председател: Костадин Димитров Еленков
тел. 0886/ 15 04 92

- гр.Септември-председател; Йордан Димитров

тел.0888006956

- гр.Стрелча - председател: Нанчо Нанчев

- гр.Асеновград "Цар Иван Асен 2" -председател; Атанас Байчаров